Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Odpadové hospodárstvo

Odpadové hospodárstvo

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018Vytlačiť
 

Obec Bolešov na základe zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov zverejňuje úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018 na území obce Bolešov: 33,47 %.


 
 

Kalendár zvozu triedeného odpadu pre rok 2019

Kalendár zvozu odpadu rok 2019.png


 

Ako separovať odpad?

Ako triedime.jpgCas rozkladu odpadu v prírode.jpg

 

 

 

Papier a lepenka

ilustračný obrázok papier

Patrí sem :

 • čisté noviny, časopisy, papier, kartón, vlnitá lepenka, bločky, lístky, kancelársky papier, staré zošity, listy a obálky (bez plastových okienok), staré knihy (bez tvrdej väzby)...

Nepatrí sem :

 • lepiace pásky, voskový papier, mokrý, mastný a inak znečistený papier, stanioly, tetrapaky, celofán, hygienické potreby, plienky. 

Spôsob zberu a frekvencia vývozu:

 • papier sa zbiera do modrých plastových vriec. Vyvážajú sa 1x za mesiac podľa schváleného harmonogramu separovaného zberu v obci.
 • lepenka (t. z. kartón, vlnitá lepenka) sa bude odoberať zviazaná špagátom alebo vo vlastnom obale. V deň vývozu separovaného zberu 1x za mesiac podľa schváleného harmonogramu je možné lepenku priložiť k vreciam na papier.

Plasty

Patrí sem :

 • čisté plastové PET a PE fľaše od minerálok, malinoviek, mlieka, sirupov, octu, vína, piva všetkých farieb (aj s uzáverom a etiketou), plastové obaly z drogérie (šampónov, tekutých mydiel, aviváží, čistiacich prostriedkov...), plastové tašky a vrecká, tégliky od jogurtov, masiel a smotán, záhradné a potravinové fólie... Fľaše zbierame zošliapnuté.

Nepatrí sem :

 • vyššie napísané plastové obaly so zvyškami obsahu, znečistené záhradné fólie, PET fľaše od potravinárskych olejov, alobal, celofán, obaly od kávy, kakaa, vreckových polievok, guma, molitan, podlahové krytiny, obaly z nebezpečných látok napr.: motorových olejov, farieb, lepidla.

Spôsob zberu a frekvencia vývozu:

 • Plasty sa zbierajú do žltých plastových vriec. 
  Vyvážajú sa 1x za mesiac podľa schváleného harmonogramu separovaného zberu v obci.

"Robíme toho toľko, aby sme pripravili naše deti na budúcnosť, ale robíme dosť aj pre to, aby sme pripravili budúcnosť pre naše deti?" Lary Chalfan, výkonný riaditeľ Zero Waste Aliance

 

Kovové obaly a kovy

Patrí sem:

 • čisté - hliníkové (Al): príbory, riad „ešus“, hrnce a náradie, plechovky od nápojov (coca-coly, piva), kovové súdky od piva, skrutkovacie uzávery od alko a nealko nápojov, kompótové viečka, obaly od kozmetických výrobkov...
 • železné (Fe): konzervy z polotovarov, všetok drobný železný odpad, staré hrnce...
 • zmesové obaly s kovovou vrstvou.

Nepatrí sem:

 • kovy veľmi znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami, nádobky od sprejov, tuby, veľké kusy kovového odpadu, elektronický odpad.

Spôsob zberu a frekvencia vývozu:

 • kovové obaly sa zbierajú do čiernych plastových vriec. Vyvážajú sa 1x za mesiac podľa schváleného harmonogramu separovaného zberu v obci.
 • veľké kovové obaly a kovy sa ukladajú k vreciam na kovové obaly v deň vývozu separovaného zberu 1x za mesiac podľa schváleného harmonogramu separovaného zberu v obci.

 

V deň zberu vyseparovaného odpadu je potrebné vyložiť uzavreté vrecia s vyseparovaným odpadom skoro ráno pred svoj dom. Pri odovzdávaní naplnených vriec obec rozdá na výmenu vrecia nové.

Sklo

Patrí sem:

 • čisté biele aj farebné sklo - všetky druhy nevratných sklenených fliaš, sklenené črepy, poháre od zaváranín, fľaštičky od kozmetiky, okenné / tabuľové sklo...

Fľaše zbavíme obsahu, zátok, kovových uzáverov, kovo-vých prúžkov okolo hrdla, kovových a plastových fólií.

Nepatrí sem:

 • vyššie napísané sklenené obaly s obsahom, keramika, žiarivky a výbojky, dymové sklo, mliečne a varné sklo, porcelán, kovové uzávery, zrkadlá, drôtované sklo, autosklo, neónka, teplomer, obrazovky, sklobetónové tvárnice.

Spôsob zberu a frekvencia vývozu:

 • sklo sa zbiera do zelených kontajnerov rozmiestnených na uliciach v obci. Vyvážajú sa podľa potreby.
 • vyvážajú sa 1x za mesiac podľa schváleného harmonogramu separovaného zberu v obci.

Nápojové kartónové obaly (tetrapaky)

Patrí sem:

 • čisté nápojové kartónové obaly (tetrapaky), ška-tule od džúsov a nektárov, mlieka, smotany, acidka, vín...

Tetrapaky zbierame vypláchnuté a zošliapnuté.

Nepatrí sem:

 • obaly obsahujúce zvyšky nápojov.

Spôsob zberu a frekvencia vývozu:

 • nápojové kartónové obaly (tetrapaky) sa zbierajú priamo spred domov zviazané špagátom alebo vo vlastnom obale. V deň vývozu separovaného zberu 1x za mesiac podľa schváleného harmonogramu je možné ich priložiť k vreciam na separovaný odpad.

Biologický odpad

Patrí sem:

 • lístie, tráva, pozberové zvyšky rastlín (kore-ne, listy, kvety...), posekané konáre z kríkov a stromov (nie veľké!), odpadové ovocie (prekladané suchším materiálom ako je lístie..), zvyšky zeleniny a ovocia (z čistenia zemiakov, mrkvy, ohryzky...), rastlinné zvyšky...

Nepatrí sem:

 • tekuté zvyšky jedál, oleje, kosti, mäso, ryby, uhynuté zvieratá, mliečne výrobky, iné odpady (plasty, kovy sklo...).

 Čo s ním?

 • Prednostne sa kompostuje svojpomocne vo vlastných domácich kompostoviskách.
 • Rastlinný biologický odpad je možné doniesť na Obecné kompostovisko umiestnené za futbalovým ihriskom.
 • Informácie ako kompostovať nájdete na internetovej stránke PRIATELIA ZEME.

Objemný odpad

Patrí sem:

 • odpad, ktorý sa nezmestí do používaných nádob na komunálny odpad (napr. starý nábytok, koberce, skrine, postele, stoličky, kočiare, okenné rámy...)...

Obyvatelia môžu: 

 • objemný odpad vyložiť priamo pred svoj dom počas vopred vyhlásenej akcie organizovanej obcou 2x do roka. Termín zberu Vám včas oznámime v obecnom rozhlase.

Drobný stavebný odpad

Patrí sem:

 • stavebné odpady z drobných udržiavacích prác (tehly, drevo, kusy betónu, kameňa, výkopová zemina...), ktoré nevyžadujú stavebné povolenie.
 • drobný stavebný odpad je spoplatnený sumou 0,03 EUR za kilogram drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín. Tento je možné odovzdať za poplatok  na zberné miesto obce Bolešov.

V žiadnom prípade sa nesmie vhadzovať do kontajnerov!!!

Opotrebované pneumatiky z osobných automobilov

 • na zberné miesto nie je možné vyviezť staré, opotrebované pneumatiky. Takéto pneumatiky máte možnosť odovzdať distribútorom pneumatík – pneuservisy, autoservisy, predajcovia pneumatík a to úplne BEZPLATNE. 

Jedlé tuky a oleje

Patrí sem:

 • – použité jedlé tuky a oleje z varenia, pečenia, fritovania a pod.

Obyvatelia môžu:

 • jedlé oleje a tuky dať do dobre uzavretých plastových fliaš a priložiť k vreciam na separovaný odpad. V deň vývozu separovaného zberu 1x za mesiac podľa schváleného harmonogramu v obci ich bude obec vyvážať.

Nebezpečný odpad (NO)

Patrí sem:

 • svetelné zdroje a iný odpad obsahujúci ortuť (lineárne a kompaktné žiarivky, výbojky), batérie a akumulátory,

Spôsob zberu a frekvencia vývozu:

 • Obyvatelia môžu nebezpečný odpad vykladať 2x ročne pred svoj dom počas vopred vyhlásenej akcie organizovanej obcou. Termín zberu Vám včas oznámime v obecnom rozhlase.
 • Nádoba na monočlánky je umiestnená na Obecnom úrade.
 • Nádoba na žiarivky, žiarovky a výbojky, ako aj teplomery sa nachádza na Obecnom úrade.

V žiadnom prípade sa nesmie vhadzovať do kontajnerov!!!

Textil (obnosené šatstvo)

Patrí sem:

 • použiteľné a nositeľné obnosené šatstvo, ktoré je vypraté a poskladané, topánky, posteľná bielizeň

Obyvatelia môžu:

 • textil odniesť vo vlastných obaloch počas vopred vyhlásenej akcie organizovanej obcou 2x do roka. Termín zberu Vám včas oznámime v obecnom rozhlase.

Elektroodpad

Patrí sem:

 • biela a čierna technika (napr. televízory, PC, monitory, magnetofóny, mobilné telefóny, faxy, el. variče, digestory a ventilátory, sušiče, umývačky riadu, chladničky a mrazničky, hriankovače, pračky, svietidlá, ...)...

Obyvatelia môžu:

 • drobný elektroodpad doniesť na zberné miesto do priestorov Obecného úradu priebežne počas celého roka v pracovnom čase.
 • elektroodpad vykladať 2x ročne pred svoj dom počas vopred vyhlásenej akcie organizovanej obcou. Termín zberu Vám včas oznámime v obecnom rozhlase.

V žiadnom prípade sa nesmie vhadzovať do kontajnerov!!!

Aktuálne informácie o zbere vyseparovaných zložiek odpadu, o harmonograme separovaného zberu odpadov, vyhlásených akciách zberov a iných akciách týkajúcich sa odpadového hospodárstva nájdete na internetovej stránke: http://www.bolesov.eu.

Na záver naša prosba:

Ak uvidíte niekoho ako ničí zberné nádoby, zakladá "čierne“ skládky odpadov alebo spaľuje odpad, ohláste to na Obecnom úrade na t. č.: 042 / 449 31 34 alebo na e-maily: obecbolesov@stonline.sk.

Ak budú preplnené nádoby na odpad alebo potrebujete viac informácií z oblasti odpadov, kontaktujte: Obecný úrad v Bolešove Bolešov 78, Bolešov, tel. č.: 042 / 449 31 34

Vydali Priatelia Zeme - SPZ v rámci projektu "Triedenie a recyklácia odpadu súčasť nášho každodenného života", ktorý finančne podporil Recyklačný fond. Vytlačené na 100% recyklovanom papieri. 2011

Zapojme sa do separovania odpadov a budeme mať: • čisté prostredie bez „čiernych“ skládok odpadov • druhotné suroviny namiesto odpadov • znížené náklady na odstraňovanie „čiernych“ skládok odpadov • čisté svedomie voči budúcom generáciám a prírode 

nebudme lenivi, triedme odpad_SK_ENVI-PAK.jpg


 

separovaný zber


dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka